درست يا غلط؟

جهت مشاوره با شماره تلفن 09301540439 موسوي تماس بگيريد

كورتاژ در كلمه يعني تراشيدن و خارج كردن قسمتي از بافت بدن. بنابراين براي هر قسمتي از بدن كه نياز به خارج كردن بافت يا نمونه داشته باشيد ممكن است انجام شود. در گفتار مصطلح اين كلمه در واقع خلاصه فارسي شده Dilation and Curettage يا D&C است كه به معني اتساع و بيرون آوردن جنين يا بافت داخلي رحم است.
كورتاژ ممكن است به منظور درمان يا تشخيص بيماري رحم انجام شود و تنها يكي از موارد استفاده آن خارج كردن جنين زنده و سقط عمدي است. روشهاي مختلفي براي انجام اين كار وجود دارد مانند ساكشن يا كورِت.
سقط عمدي ممكن است توسط ماما يا پزشك و در شرايط مناسب بهداشتي با مراقبتهاي لازم انجام شود و يا به دست افراد غيرمتخصص و بصورت غيراصولي باشد. نكته مهم اين است كه در هر دو صورت ممكن است قانوني يا غيرقانوني باشد. نكته مهم اين است كه كورتاژ با هدف سقط عمدي در اكثر موارد به صورت غيرقانوني بوده و انجام آن توسط افراد غيرمتخصص و در شرايط نامناسب و آلوده مي تواند خطرات جدي و حتي تهديدكننده به دنبال داشته باشد.

 

كورتاژ چگونه انجام مي شود؟

 

در هر دو روش ساكشني و سنتي، پزشك اسپكولوم را وارد مهبل مي كند، سپس دهانه رحم و مهبل را با يك محلول ضد عفوني كننده تميز مي نمايد. دهانه رحم شما به دليل دفع مقداري از بافت گشاد مي شود، ولي در غير اين صورت پزشك به وسيله يك ميله فلزي باريك دهانه رحم را اتساع مي دهد. در بيشتر موارد پزشك به وسيله IV و يك بي حسي موضعي، دهانه رحم شما را بي حس مي كند.

در كورتاژ ساكشني، پزشك به وسيله وارد كردن يك لوله تو خالي از دهانه رحم شما و به طريق مكش بافت را از رحم شما خارج مي سازد. در روش سنتي D&C پزشك به وسيله يك ابزار به شكل قاشق به نام كورت ديواره رحم را مي تراشد. عمل كورتاژ حدود 15 تا 20 دقيقه به طول مي انجامد.

 

 

 

كورتاژ تشخيصي چيست و چرا بعد از سقط، انجام مي شود؟
 
كورتاژ تشخيصي خارج كردن محتويات رحم يا بقاياي محتويات است و با هدف بررسي نمونه به دست آمده و تشخيص ضايعه در رحم انجام مي شود.
اين عمل معمولا پس از سقط هائي انجام مي شود كه در سه ماهه اول اتفاق افتاده اند. در كورتاژ تشخيصي (مانند هر D&C) دو كار انجام مي شود: باز كردن دهانه رحم و برداشتن محتويات رحم.
در 50 درصد سقط هائي كه قبل از هفته دهم حاملگي اتفاق مي افتند معمولا محتويات رحم بدون مشكل خاصي خارج مي شود. اما در سقط هاي پس از هفته دهم معمولا تمام اجزا حاملگي خارج نمي شوند و لازم است توسط پزشك بيرون آورده شوند.
در برخي موارد كه لكه بيني يا ساير مشكلات در پي سقط وجود دارد نيز براي بررسي وضعيت داخل رحم انجام مي شود.


پس از كورتاژ چه مراقبتهائي لازم است؟
 
بعضي خانم ها بعد از چند ساعت فعاليتهاي طبيعي خود را از سر مي گيرند و بعضي ديگر نياز به چند روز استراحت دارند. درد ها ي كرامپي شايعند اما معمولا بيشتر از 24 ساعت طول نمي كشند. معمولا چند روز تا 2 هفته كرامپ و خونريزي خفيف وجود دارد. توصيه مي شود خانمها تا 2 هفته (يا تا زماني كه خونريزي متوقف شود) نزديكي نداشته باشند. معمولا 2 تا 6 هفته بعد، پريود شروع مي شود و بهتر است تا آن زمان از تامپون استفاده نشود. مشخص نيست كه تخمك گذاري چه زماني به وضعيت نرمال بر مي گردد، بنابر اين توصبيه مي شود در اولين نزديكي از قرص يا ساير روشهاي مطمئن جلوگيري از بارداري استفاده شود.

عوارض
كورتاژ به دليل اين كه روش خشني هست و احتمال اسيب ديدن رحم وجود دارد پيشنهاد نميشود.
ممكن است ديگر باردار نشويد.
متاسفانه خيلي ها به اين نكته اشاره نميكنند و خيلي از خانم ها بعد انجام كورتاژ متوجه اشتباه خود ميشوند.
كورتاژ فقط براي مواقع ضروري ميباشد كه حتما هم بايد زير نظر پزشك متخصص انجام شود نه هر شخصي كه اسم دكتر روي خودش گذاشته باشد.

لطفا اگر مطالب مورد استفادتون قرار گرفت تاييد كنيد و با نظرات خود ما را مفتخر كنيد.
با تشكر